Oos Vrystaat

Oos Vrystaat

Geskiedenis van Bokkieweek deelname

 

Alhoewel Oos-Vrystaat reeds vir ‘n geruime tyd vroeër jare bestaan het, het ek geen agtergrond en kennis van sodanige bestaan nie aangesien ek woonagtig was in Mpumalanga en vir jare by die Hoëveld Unie betrokke was.  Dit is egter aan my bekend dat Oos-Vrystaat hom later aan deelname tydens die Bokkieweek onttrek het en dat die eerste deelname van Oos-Vrystaat eers weer plaasgevind het gedurende 2009 te Naboomspruit.

Oos-Vrystaat se eerste deelname aan die Bokkieweek waar ek as President van Oos-Vrystaat opgetree het en ook verantwoordelik was vir die stigting van die Oos-Vrystaat Unie was in 2009 te Naboomspruit met alle rugby- netbal- en hokkiespanne van alle ouderdomsgroepe.  Geen Kultuurspan het Oos-Vrystaat verteenwoordig nie.  Ek glo elke kind wat gedurende hierdie jaar vir die eerste keer deel uitgemaak het van Oos-Vrystaat se span sal dit nooit kan vergeet nie, aangesien ons ‘n totaal van 13 ure vanaf Bethlehem na Naboomspruit gereis het!

Met die harde werk van afrigters en spanbestuurders het ons ‘n geslaagde Gholfdag gehou waartydens ons die fondse wat ons ingesamel het kon aanwend vir leerders wat nie die voldoende fondse kon insamel vir die Bokkieweek nie.

 

Elke span het bestaan uit sy eie afrigter en spanbestuurder en het ook ‘n chaperone ingesluit.  As gevolg van oningeligte ouers en onbetrokkenheid van skole het baie kinders onttrek en moes ‘n aantal spelers gekontak word om van die spanne vol te maak.  Met die kenmerkende Blou en Wit Bloktruie en Koringaar moes alle spanne op die uitkyk wees vir Oos-Vrystaat.  Gedurende hierdie jaar is een van ons 0/16 seuns in die SA Bokkiespan opgeneem – Loftus Morrison.Gedurende hierdie jaar kon ons ook daarin slaag om ‘n 0/13-krieketspan na die Somerweek in Vereeniging te stuur.

 

In die daaropvolgende jaar, 2010, het baie meer ouers betrokke geraak en kon alle spanne op behoorlike wyse gevul word deur proewe te hou.  By verskeie ouderdomsgroepe was soveel as 100 spelers om vanuit te kies.  Weer is ‘n geslaagde Gholfdag gehou en weer kon ‘n aantal kinders finansieël bygestaan word.  Weer is alle netbal- hokkie- en rugbyspanne gestuur, maar steeds kon ons nie daarin slaag om ‘n Kultuurspan op die been te bring nie.

 

Die ondersteuning van ons ouers was ongelooflik tydens die Bokkieweek te Kroonstad en alle spanne, maar veral ons hokkie spanne het hulle baie goed van hulle taak gekwyt.

Ons was baie bevoorreg om weer gedurende ons tweede jaar van deelname ‘n seun by name:  Francois Pretorius as lid van die 0/19 Bokkiespan te hê en so ook in die 0/16-rugby Bokkiespan is Cardo Meiring opgeneem.  By die netbal- en hokkiespanne is van ons kinders as beste spelers in hul posisies vir die week aangewys en Peanut de Bruyn is as lid van die 0/16 SA Bokkiespan ingesluit.

Gedurende die 2011 Bokkieweek het Oos-Vrystaat uit ‘n totaal van 172 kinders en 28 personeellede bestaan.  Proewe vir alle ouderdomsgroepe en sportsoorte is gehou en weer was die belangstelling en opkoms baie goed.  As Bestuur van Oos-Vrystaat het ons besluit om ons 0/19 rugbyspan se truie na die oorspronklike Oos-Vrystaat Bloktrui terug te verander en elke lid van die 0/19-span het daardie trui met groot trots oor sy kop getrek.  Van ons rugby-, netbal-, en hokkiespanne het weer met GROOT en BEKENDE Unies afgereken.

Weer is van ons kinders in die onderskeie netbal- en hokkiespanne as beste spelers in hul posisies vir die week aangewys en weer is van ons hokkiedogters by name:  Lizelle Vermaak as lid van die 0/19 Bokkiespan ingesluit terwyl Inale Coetzee as lid van die SA 0/16-Bokkiespan ingesluit is.

Met Genade van ons Hemelse Vader, wonderlike ondersteuning van ons ouers, positiewe deelname van elke kind oor die afgelope 3 jaar en ‘n span afrigters, spanbestuurders en chaperones sou die bestaan van Oos-Vrystaat beslis nie moontlik gewees het nie.