NAFSFED AFFILIASIE

Daar bestaan klaarblyklik onduidelikheid onder die publiek oor die verhouding tussen Afrikaner Volkseie Sport en NAFSFED.

Vir meer inligting, volg die skakel hier onder.

Brief rakende NAFSFED Affiliasie