Bokkie week se begin

Ontstaan

Afrikaner Volkseie Sport het in 1991 ontstaan deurdat ouers, onderwysers en kinders besef het dat daar nuwe omstandighede en nuwe eise is, maar dat hulle steeds kultureel verbonde bly aan die Afrikanervolk as onderskeibare volksentiteit met ʼn sterk drang om ons taal, tradisies en embleem in ere te hou.  Daarom het AVS die Springbokkop in ʼn lourierkrans as sy embleem gekies.  Só is die embleem onderskeibaar van ander embleme wat die Springbok as motief het en sodanig by die Departement van Heraldiek geregistreer.

AVS is nie ʼn politieke beweging nie en is nie verbonde aan enige politieke party nie.  Ons wil dit beklemtoon dat ons nie enige ander strukture wil beveg of vervang nie.  Ons doel is slegs om geleenthede te bied vir ons kinders en volksgenote wat dieselfde kultuurwaardes as ons wil handhaaf. 

Aan die anderkant is ons bewus van verskeie instansies wat met sport as ʼn hulpmiddel, hulle eie politieke doelwitte probeer nastreef.

Daarom is dit ons doel om positiewe leiding te gee en eendragtige samewerking onder ouers, onderwysers en kinders te bevorder ten einde sport op kultuurvlak onder Afrikaners te verseker.

Erkenning

Jong mense het nie net behoefte om sport te beoefen nie, maar hulle het ook die innerlike drang om vir iets groter as hulself te presteer.  Die hoogtepunt is om jou land en volk te verteenwoordig.  Dit is ʼn natuurlike verskynsel en ʼn gevestigde reg vir alle volke!

Die Bokkieweke staan glad nie in kompetisie met enige ander sportgroeperinge nie en sal eerder ʼn ondersteuningsrol speel op amateurvlak vir enige sportsoort wat dit wil aangryp.  AVS wil erkenning geniet by die Afrikanervolk en in die wêreld.  AVS wil graag ʼn kulturele diensorganisasie wees vir die Afrikanervolk en wil selfs internasionaal erken word op dieselfde etniese vlak as die Maccabi spele, Maori rugbyspanne en die Kaapse Klopse.

Alle skole ken nie ere-kleure toe aan skoliere wat vir ʼn Bokkieweek gekies word en daaraan deelneem nie.  Tog is AVS baie dankbaar vir die toenemende aantal skole wat wel ere-kleure toeken aan Bokkieweekspelers.  Dit is veral verblydend omdat die Bokkieweek ʼn prestige geleentheid is met ʼn baie hoë standaard en die deelnemers op meriete gekies word.  Die Bokkieweke wat deur AVS gereël word, is interprovinsiale mededinging tussen sportspanne uit die totale binneland en sal uiteindelik die hele Suid-Afrika insluit.  In 2009 is ons bevoorreg om Oos-Vrystaat as nuwe unie by AVS te verwelkom, en Vrystaat volg in 2012. O/19 Bokkiespanne word tydens die Bokkieweek gekies vir al die betrokke sportsoorte.

Internasionale deelname

Sedert 2002 is intervolkige kragmetings ʼn verdere trekpleister omrede Bokkiespanne in 2002 teen Maccabispanne gespeel het.  Daarna het die Bokkie rugbyspan in Argentinië getoer en vroeg in 2005 het die Bokkie krieketspan ook daar getoer.  Toerspanne kan ook na Suid-Afrika gelok word.  ʼn O/15 en O/17 rugbyspan het in 2006 na Frankryk getoer en ʼn O/19 krieketspan na Namibië.  Gedurende September 2007 het alle O/19 Bokkiespanne na die buiteland getoer.  Die rugby en seunshokkie na Argentinië, die dogtershokkie na Nederland en die netbal na Maleisië.

In 2008 het die rugby, dogtershokkie en krieket na Argentinië getoer,  die seunshokkie na Egipte en die netbal na Maleisië.  Al hierdie toere was besonder geslaagd en is daar goeie Internasionale bande op sportterrein gebou.  Die beste O/16 rugbyspan wat in 2008 gekies is, het as O/17 span gedurende April 2009 in Italië getoer en ook daar baanbrekerswerk gedoen met die moontlikheid van ʼn Italiaanse toer na Suid-Afrika later die jaar.  Noue bande is gesnoer met lande waar ons Bokkies onlangs getoer het, en hulself goed van hul taak gekwyt het. Die toere na Rusland en China in 2013 het groot hoogtepunte opgelewer.

Omvang 

By AVS byeenkomste word naas sportkompetisies ook tyd ingeruim vir samesang, redenaarskom- petisies, vasvrawedstryde en leierskapskursusse.

Die Wintersport Bokkieweek behels vyftien unies oor bykans die hele land wat met mekaar meeding in die ouderdomsgroepe O/13, O/14, O/16 en O/19 vir netbal en rugby, terwyl dogtershokkie vir O/14, O/16 en O/19  en seunshokkie O/19 ook aangebied word.  Kultuurspanne opponeer mekaar deur middel van redenaarskompetisies en vasvrawed- stryde vir O/13, O/16 en O/19.  

Met al die aktiwiteite en meerdere unies wat by AVS aangesluit het, was AVS genoodsaak om die Winterweek van 2009 uit te brei na 4 dae ten einde almal te kan akkommodeer. 

By die Somersport Bokkieweek word Krieket vir O/13 en O/19 aangebied asook 7's Rugby vir O/14, O/16 en O/19.

Die 2014 Somersport Bokkieweek vind plaas tussen 8 en 11 Oktober in Vereeniging. (Krieket en 7's Rugby tussen 8 en 11 Oktober 2014)

Studiefonds

Uit AVS het ook ʼn studieleningsfonds ontstaan om Afrikanerseuns en -dogters te help met hulle tersiêre studies.  Hierdie fonds het saamgesmelt met ander instansies se kapitaal en funksioneer tans onder die naam “Volkstrust” wat op verskillende ander terreine op die volksakker help. 

Kantoor

AVS het sedert 2007 ʼn permanente kantoor waar die onderskeie aksies van AVS gekoördineer word.

AVS BEDE:

Op u Almag vas vertrouend het ons vadere gebou:  Skenk ook ons die krag o Here om te handhaaf en te hou.  Dat die erwe van ons vaad’re vir ons kinders erwe bly:  Knegte van die Allerhoogste, teen die hele wêreld vry.  Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer:

Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees God regeer.