Griekwas

Griekwas

Geskiedenis van Bokkieweek deelname

 

Griekwas se eerste deelname aan die Bokkieweek was in 1995 in Klerksdorp met  twee rugbyspanne, en twee netbalspanne. Die span het slegs uit 0/13 en 0/19 spelers bestaan, met Ds. Stans en twee afrigters wat hul geneem het. In 1996 was daar steeds net twee ouderdom groepe wat betrokke was, maar omdat die hoofde van die skole nog baie gekant was teen die Bokkieweek, het heelwat kinders onttrek net voor die toernooi. In 1997 het ‘n derde ouderdomsgroep van die netbal-afdeling bygekom, die 0/16s, asook landloop kinders wat die Griekwas ‘n totaal van 67 kinders vir die toernooi laat inhou.

 

Die jaar van 1998 het baie meer ouers betrokke geraak as gevolg van die vêr afstande wat die kinders moes reis, en die oefenkamp wat net voor die toernooi gehou word. Dis die einste jaar toe die afrigters 12uur in die aand hospital toe moes ry met ‘n hele klomp kinders wat griep gehad het. Twee netbalspanne vir die 0/19’s was in 1999 saamgeneem te Bokkieweek in Kroonstad.

 

Daardie jaar was daar twee rugbyspanne, vier netbalspanne en sewe personeel lede wat gegaan het. Koster was waar die Bokkieweek in 2000 gehou was, waar slaap plek skaars was en die seuns in ‘n ou perdestal moes slaap. Die belangstelling van omliggende Hoërskool- en Laerskool spelers waar die afrigters gebly het, het baie gegroei om deel te wees van Griekwas “Aksie Volkseie Sport”(soos hulle toe bekend gestaan het).

 

Daar was toe twee proewe gehou–  die “noorde” en die “suide”. Finale proewe was dan gehou in Kathu – noord teen suid. In 2001 het die Griekwas vir hul eerste keer ses kultuur kinders saamgeneem vir redenaars asook ‘n 0/16 rugbyspan. In 2002 het die Griekwas uit ‘n aantal van 94 kinders en 15 personeellede bestaan. Die vreugde van hierdie jaar het alles neergekom op die 0/19 rugbyspan wat die skild(trofee) gewen het. In 2003 het die Bokkieweek baie teenkanting van die media gekry het. Oom Daan Nolte het ook uit getree as President, en almal het vir hom ‘n wyn en kaas aand gehou. Wynbottels met sy foto en handtekening is as huldeblyk verkoop.

 

Hierdie jaar het die 0/19 rugbyspan weer die skild(trofee) huis toe gebring. Hulle het ook ‘n 0/19 kavalier span gehad. Die jaar van 2004 was heel rustig en ons kinders het uitstekend in al hulle spel uitgevoer. Nege kinders het in 2005 in die ouderdomsgroepe 0/13, 0/16 en 0/19 vir Redenaars deelgeneem asook ‘n 0/14 rugbyspan.

 

Op pad na die proewe toe was daar ‘n motorongeluk waarin een van die dogters ‘n paar dae later oorlede is. In 2005 het hulle twee nuwe spanne ingebring: die 0/14 netbal en 0/16 hokkie dogters. Die aantal deelnemers het op 138 kinders op geëindig met 28 volwassenes wat saam gaan. Die 0/13 rugby seuns het met Felix Visser as afrigter die plaat gewen, en al die Griekwa ouers en kinders het saam lekker tydens die toernooi gekuier.

‘n Sterk Griekwas span het tydens die jaar 2007 die Bokkieweek bygewoon in Kroonstad met ‘n 0/19 dogters hokkie wat bygekom het. Ds Stans het ook baie meer betrokke geraak by die hoofbestuur van AVS en Annie Reitz se 0/16 netbalspan was die naaswenners.  Ds Stans was in die jaar van 2008verkies tot Uitvoerende Beampte van AVS en een van die AVS vise-Presidente van Dagbestuur. Met 2009 se Bokkieweek in Naboomspruit, het die Griekwas 158 kinders en 31 personeel saamgeneem.

 

Griekwas het met die jare/in die loop van die jare sekere tradisies opgebou, soos om elke jaar “hof” te hou saam met die kinders en om nuwe personeel “in te lyf”. Die ouers woon dit ook by en dit maak die toer tog ‘n prettige affêre. 

 

Die Griekwas span het met geleende truie en ‘n ou Ford bussie die eerste keer hul deelname gemaak aan die Bokkieweek in 1995, en vandag is hulle wel bekend en gebaat as goeie teenstanders.